Brandföreskrifter


Gas
Tillstånd för brandfarlig gas skall sökas när följande mängder överskrids:

  • 2 liter brandfarlig gas där någon del av hanteringen sker inomhus
  • 60 liter brandfarlig gas där all hantering sker utomhus.

Du kan ansöka om tillstånd i alla kommuner i dokumentet hantering av brandfarlig vara.

Hantering av gas och brandfarliga varor under  hela eventet.

  • I monter måste den ansvarige själva tillhandahålla brandsläckare i form av pulver på minst 2 Kg, samt en brandfilt. Dessa skall vara lätt tillgängliga och synliga.
  • Ni skall ge information till teknisk ansvarig på plats att och var gas kommer finnas under mässan.
  • Brandfarliga varor får ej lagras inomhus eller i direkt anslutning till arenan under mässan.
  • Gas eller eld absolut förbjudet i obemannad monter.
  • Fordon inomhus skall vara tomma eller fulla med drivmedel.

    Räddningstjänsten kan i sitt tillståndsbeslut för brandfarlig vara ställa som villkor att avsyning ska ske innan hantering av den brandfarliga varan får påbörjas.

Hej! Vi använder cookies för att förbättra denna webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster, ger du ditt samtycke till användning av cookies. Läs mer här..